2007-10-16: Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2007

Grundlagen, Europakonventionen och beskattningen

 

 

  

Preliminärt program

08.30-09.00

Registrering utanför ”Salongen”, n.b.

09.00-09.05

Rättssäkerhetsdagen öppnas
Välkomstanförande av ordförande Claes Levin

09.05-09.15 Peter Nordquist: Introduktion
09.15-09.45

Nils Karlson: Äganderätten i ett samhällsekonomiskt perspektiv

09.45-10.15

Fredrik Sterzel: Äganderätten vid beskattningen

10.15-10.40 Kaffepaus
10.40-11.30

Anders Hultqvist: Konstitutionella aspekter på beskattningen

11.30-12.00

Sven-Olof Lodin, Skattelagstiftningens kvalitet

12.00-13.00 Lunch i Bistron
13.00-13.30 Robert Påhlsson: Likabehandlingsprincipen vid beskattningen        
13:30-14.00

Karin Åhman, Europakonventionen och beskattningen

14.00-14.15

Gruppdiskussioner under ledning av Sven-Åke BergqvistAnders HultqvistNils KarlsonSven-Olof LodinPeter MelzRobert PåhlssonKristina Ståhl samt Karin Åhman.

15.30-16.00

Avrapportering under ledning av Teresa Simon Almendal                   

16.00-16.30 Kaffepaus

16.30-17.30 

Paneldiskussion med Vilhelm AnderssonStig von BahrSven-Åke BergkvistGöran Magnusson,Teresa Simon Almendal (moderator) och Henrik von Sydow.   
18.00 -          Middag i Salongen