Seminarier anordnade av ISoR

2018-02-08: Vad händer kring skattetilläggen?

Under våren 2017 anordnade Institutet Skatter och Rättssäkerhet ett seminarium gällande bl.a. utredningen om beräkningen av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244). Institutet vill nu följa upp utvecklingen på skattetilläggsområdet, både vad gäller själva beräkningen av skattetilläggen, men också avseende rättelser på eget initiativ.

 

Utredningen om beräkning av skattetillägg kom med betänkandet ”Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna” (SOU 2017:94) i november 2017. Förslagen innebär bl.a. enklare beräkningsregler, men också i vissa fall högre skattetillägg. Syftet med ändrade beräkningsregler är att förstärka skattetilläggens allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

 

Under november 2017 kom även en promemoria (Fi2017/04219/S3) avseende skattetillägg vid rättelse på eget initiativ. I promemorian föreslås att en rättelse inte ska anses vara gjord på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har direkt koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I sådant fall kan skattetillägg tas ut. Förslaget har sin grund i regeringens arbete mot skattefusk och skatteundandragande.

 

Vid seminariet diskuteras de båda förslagen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Kan beräkningen av skattetilläggen antas bli mer ”korrekt” och rättvis? Vad är skillnaden jämfört med tidigare? Kommer de föreslagna beräkningsreglerna att vara mer allmänpreventiva än nuvarande regler? Hur kommer Skatteverket att framöver hantera rättelser på eget initiativ? Frågorna kan göras fler.

Medverkande: Catarina Fäger, tidigare sekreterare i Utredningen om beräkning av skattetillägg, Torbjörn Gerelius, rättslig expert, Skatteverket och Olof Sundin, rättslig expert, Skatteverket.

Samtalsledare: Ulrika Bengtsson, specialist, Advokatfirman Vinge.